Natuur
Geluiden die eenheid van de natuur harmonieus hoorbaar maken.